Straipsniai

 

 

Gailė Jurgaitytė. Pagarba paveldui - atvirumas šiuolaikiškumui Rimanto Adolfo Žmuidzinavičiaus kūryboje

Gailė Jurgaitytė. Parodos: Algirdo Sakalausko peizažo ypatumai

Gabija Vasiliauskaitė. Tapytojas  Kęstutis Preidžius: lietuviška dvasia vaizdo tikslume

Jurgita Treinytė. Augalija lietuvių liaudies tradicijoje

Skaidrė Urbonienė. Suvalkijos dievdirbiai XIX a. – XX a. pirmoje pusėje

Gražina Jurgaitienė. Skulptūrų parkas „Vėjų uostas“ Molėtuose

Faustina Satkauskienė. Šiaulių kraštas. Tautodailininkų dienos.

Vytenis Rimkus. Algirdo Sakalausko gyvenimas ir kūryba

Jonas Rudzisnkas. Šumskas - angelų miestas

Vytautas Tumėnas. P. Dundulienė – a researcher of symbolism in Lithuanian folk art

Gailė Jurgaitytė. Valentino Ylos kūryba

Jonas Rudzinskas. Tik ąžuolą pamatęs žinau, kas bus

Gailė Jurgaitytė. Parodos apžvalga: Rimanto Zinkevičiaus ir Reginos Žvirblienės paroda LTS galerijoje

Arvydas Kirda. Lietuvių liaudies muzikos instrumentų meistrai: dabarties situacija ir perspektyvos

Aniceta Krajinienė. Skulptorių plenerai Joniškyje

Vytautas Tumėnas. P. Dundulienė - lietuvių liaudies dailės simbolikos tyrinėtoja

Lijana Šatavičiūtė. Linas šiuolaikinėje Lietuvos kultūroje.doc

Jonas Rudzinskas. Malda ąžuolui.pdf

Vytenis Rimkus. Algirdo Sakalausko gyvenimas ir kūryba.pdf

Gailė Jurgaitytė. Parodų apžvalgos: V. Ščepono tapybos paroda, Respublikinė velykinė paroda LTS galerijoje

Petras Blaževičius. Tautodailė Rokiškio krašte.pdf

Jonas Rudzinskas. Skulptorius, kuriantis kelionėse.pdf

Gailė Jurgaitytė. Žirgas Vlado Ščepono kūryboje.pdf

Gailė Jurgaitytė. Natiurmortas tautodailininku tapyboje.doc

Marija Kuodienė. Birutės Kuckaitės kūryba.doc

Jonas Rudzinskas. Archajiškumas Gintaro Vitkausko keramikoje.pdf

Rimantas Astrauskas. Mėnulis, saulė ir žvaigždės lietuvių tradicinėje kultūroje.pdf

Gailė Jurgaitytė. Priešistorinio dirbinio lyginamoji analizė. Žalvarinis nuokamienis smeigtukas su žirgo figūrėle.pdf

Vytenis Rimkus. Tautodailė – dvasinio ugdymo faktorius.pdf

Rasa Dargužaitė. Naiviojo meno apibrėžimo problema.pdf

Vytenis Rimkus. Elenos Adomaitienės paveikslai.pdf

Dr.Vygandas Čaplikas. Tautodailininkai svarbiausiose ryšių su tauta ir pasauliu vietose.pdf

Vytenis Rimkus. Juozas Laurinkus XX a. liaudies meno kryžkelėse (100-ųjų gimimo metinių proga).pdf

Irena Slavinskaitė. Kultūros gairės.pdf

Vytenis Rimkus. Kelionės į turgų.pdf

Gailė Jurgaitytė. Žolių skulptūros.pdf

Gabija Vasiliauskaitė. Liaudies meno tradicijų tąsa šiuolaikinėje kalvystėje.pdf

Jurgita Kristina Pačkauskienė. Lieti reljefai kalviškoje kryždirbystėje.pdf

Jolanta Zabulytė. Metaliniai kryžiai Kauno kapinėse.pdf

Gailė Jurgaitytė. Realizmo precizika lietuvių tautodailėje .pdf

Jonas Rudzinskas. Vytauto Jaručio kūrybos ypatumai.pdf