Vytauto Augustino Babelio fotografinės tapybos paroda
Visi žinome, kad Vilniaus senamiestis – UNESCO saugojamas kultūros paveldo objektas. Šventyklų bokštai stiebiasi į dangų lyg žmonių žvilgsnių, nukreiptų į amžinybę, atspindžiai. Žynys Lizdeika pranašavo, kad Vilnius bus miestas, kurio niekas neįveiks. Bet Vilnius degė, buvo griaunamas savų ir svetimų. Tad kalbėta turbūt apie dvasinį žmogaus ryšį su Amžinybėje išlikusiais gamtos dėsniais. Ir tik tiek, kiek žmonių veikla pritampa prie jų, tiek ir turime kultūros vertybių. Man "Pražydęs Vilnius" tai "Pražydusi tiesa", kurios niekas niekada negali sugriauti. Tai ir stengiuosi parodyti.