Marcinkevičinė Henrika
Gimė 1933-03-29. Gyvena Biržuose. Parodose dalyvauja nuo 1963 m. LTS narė nuo 1995 m. Kūrinių įsigijo Lietuvos muziejai. Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ pirmininkė. Nuo 2000 m. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kurias rengia Vilniaus ir Šiaulių pedagoginiai universitetai. H. Marcinkevičienė mezga riešines, staltieses, siuvinėja, audžia juostas, kuria šilkografijos ir floristikos darbus. Sukurtos juostos pasižymi individualiu meniniu skoniu, neapsiriboja tradicinių raštų atkartojimu, o intensyviai kuria naują juostų ornamentiką, išbando vytinės technikos galimybes. Dirbdama pedagoginį darbą aktyviai užsiima tradicinių tekstilės technikų edukacija ir populiarinimu. LTKA narė nuo 2008 m.