Kiškienė Valerija
Gimė 1956 m. Mastaičių k., Kauno r. LTS narė nuo 1972 m. Parodose dalyvauja nuo 1972 m. LTKA narė nuo 2009 m. Ypač daug dėmesio skiria liaudiškų tekstilės raštų propagavimui. Sukūrė liaudies meno stiliumi siuvinėjimui įvairia technika piešinių, kurie buvo skelbti žurnaluose ir knygose. Išleido knygą „Auskit, riškit, mano rankos“ (1989), kurioje pateikiamos originalios tekstilės rankdarbių nuotraukos, jų aprašymai, originalių rankdarbių raštų piešiniai. Prisidėjo prie tekstilės paveldo ir tautodailininkų kūrybos populiarinimo, įtraukdama juos į savo leidžiamus leidinius „Rūta-1“, „Rūta -2“, „Rūta-3“, „Rūta-4“. Su bendraautore D. Bazariene išleido vadovėlį V-X klasių moksleiviams „Mūsų rankdarbiai“. Sukūrė Garliavos miesto herbą.