Štreimikis Jonas
Gimė 1957 m. Marijampolės r. Gyvena Vilniuje. Pirmąsias parodas surengė 1978-1979 m. LTS narys nuo 1985 m. Dalyvavo Lietuvos, Pabaltijo šalių  liaudies meno treanalėse. 1998 m. dalyvavo tarptautiniame tautodailės menų simpoziume Vengrijoje. LTKA narys nuo 2010 m.