Žilinskas Viktoras
Gimė 1954 m. Gyvena Kaune. LTS narys nuo 1987 m. Sukūrė virš 2000 tapybos, skulptūros ir darbų mišria technika. Respublikinių ir tarptautinių medžio drožėjų kūrybinių stovyklų, simpoziumų, respublikinių ir Kauno krašto parodų dalyvis. Surengė virš 30 autorinių tapybos ir skulptūros parodų. Nuo 1998 m. vadovauja mokykliniam lėlių teatrui, rašo ir stato pjeses, drožia lėles, gamina dekoracijas. LTKA narys nuo 2009 m.