Skinkys Zenonas
Gimė 1959-07-19, Starkų k., Vilkaviškio r. Skulptorius. LTS narys nuo 1987 m. LTKA narys nuo 2005 m. Parodose dalyvauja nuo 1993 m. Kūrybinių skulptorių seminarų dalyvis. L. Šepkos vardo medžio drožėjų konkurso laureatas (1999); Respublikinio prakartėlių konkurso Rokiškyje laureatas (2000).