Savickis Konstantinas Vytautas
Gimė 1936-11-03, Šakėnų k. Klaipėdos r. Skulptorius. LTKA narys nuo 2006 m. Ilgametis Klaipėdos liaudies meno draugijos Telšių skyriaus vadovas. Respublikinių ir tarptautinių parodų (Japonijoje, Vokietijoje, Kanadoje) dalyvis. Išdrožė ir ištekino daug įvairių buities rakandų ir suvenyrų, dekoratyvinių lėkščių. Iškalė ir išdrožė per 70 ąžuolinių stogastulpių, koplytstulpių, meniškai dekoruotų suolų, stendų, rodyklių. Dalyvavo Ablingos ansamblio kūrime. Apdovanotas atminimo ženklu-medaliu LTSR 25-mečio proga (1965); Suteiktas LTSR Meno saviveiklos žymūno vardas (1967); Apdovanotas sidabro medaliu II sąjunginiame liaudies meno festivalyje Maskvoje, Rusijoje (1987); Suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas (2000).