Mažukna Vidas

Gimė 1942-01-05 Vilniuje. Skulptorius. LTS narys nuo 1975 m. LTKA narys nuo 2005 m. Nuo 1993 m. LTS Panevėžio bendrijos pirmininkas. Sukūrė virš dvidešimties monumentalių medžio skulptūrų muziejams, parkams, privatiems asmenims, apie 200 medinių suvenyrų.