Kuodis Jonas
Gimė 1949-11-01, Radviliškyje. Skulptorius. Parodose dalyvauja nuo 1973 m. LTS narys nuo 1977 m. LTKA narys nuo 2005 m. Sukūrė arti 50 monumentalių skulptūrų ir koplytstulpių, antkapinių paminklų. Kūrinių įsigijo Žemaičių dailės muziejus, kolekcionieriai iš Lietuvos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Prancūzijos, Olandijos, Vokietijos, Italijos, Izraelio.