Bandza Valdas
Gimė 1964 m. Gyvena Kelmėje. Akmens skulptorius. LTS narys nuo 2002 m. LTKA narys nuo 2010 m. Nuolatinis respublikinių, Šiaulių apskrities parodų dalyvis. Sukūrė virš šimto skulptūrų. 2006 m. kūrinį „Rūpintojėlis“ įsigijo Lietuvos dailės muziejus. Tradicinio akmens tašymo moko jaunimą. Nuo 2004 m. dalyvauja akmentašių simpoziumuose Kelmėje.