Adomavičius Vaclovas
Gimė 1937-03-12 Verškainių k., Ukmergės r. Skulptorius. LTKA narys nuo 2005 m. Aktyvus respublikinių parodų dalyvis.