Turolevičius Mindaugas
Gimė 1986 m. Tauragėje. Gyvena Tauragėje. Keramikas ir medžio drpžėjas. Parodose dalyvauja nuo 2003 m. LTKA narys nuo 2008 m.