Bružienė Rita
Gimė 1970-01-05, Jurjonų k., Klaipėdos r. Keramikė. LTS narė nuo 1998 m. LTKA narė nuo 2006 m. Respublikinių ir tarptautinių tautodailės parodų bei mugių dalyvė.