Macijauskienė Audronė
Gimė 1961-03-03, Tauragės r. Audėja. LTS narė nuo 1996 m. LTKA narė nuo 2006 m. Audžia audinius tautiniams rūbams siūti, juostas, kaklajuostes, knygų žymeklius, takelius, staltieses ir kt. Respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvė.