Naujienos

 

 Tarptautinis menininkų konkursas "SAMBO sportas"

 

 

 

 

Derliaus šventė Šalčininkuose

Derliaus šventės mugės nuostatai


I. Mugės tikslai :

- Šalčininkų rajono gyventojų supažindinimas su šiuolaikiško liaudies meno padėtimi ir kaimo amatais.

- mūsų krašte egzistuojančios  liaudies meno kūrybos puoselėjimas ir vystymas;

- suteikti galimybę liaudies kūrėjams ir amatininkams parduoti savo rankdarbius.

II. Mugės organizavimo terminas, vieta ir laikas:

-        2013 m. rugsėjo 15 d. Šalčininkų miesto parkas. 10.00 - 20.00 val.

III. Nuostatai:

1.Kviečiame dalyvauti visus liaudies kūrėjus ir amatininkus, kurių darbai yra autentiški to regiono, iš kurio jie yra kilę, liaudies tradicijoms.

2. Mugėje bus parduodami tokių sričių darbai:

a)skulptūra - dirbiniai iš medžio arba molio (nelakuoti);

b)liaudies tapyba- paveikslai ant drobės, popieriaus, lentos, stiklo;

c)liaudies grafika- medžio raižiniai;

d)žaislai ir paukšteliai- žaislai, tokie kaip buvo seniau parduodami mugėse, padaryti iš medienos,  molio, plunksnų. Negali būti padaryti iš dirbtinės medžiagos, taip pat medžiaga negali būti kilmės iš svetimos šalies.

e) audiniai –padaryti pagal senus pavyzdžius, arba pačių audėjų  sukurtus modelius (kilimai, kilimėliai, paklodės, rankšluosčiai, medžiagos rūbams siūti, įvairūs uždangalai);

f) siuvinėjimas- visos siuvinėjimo rūšys: išsiuvinėti ornamentai ant rūbų pasiūtų pagal autentiškus regiono modelius (pvz. kepurės, prijuostės, korsetai, marškiniai, skaros);

- namų apyvokos daiktai bei dekoracijos - staltiesės, servetėlės;

g) nėriniai– visos nėrinių rūšys pagal senus modelius.

h)karpiniai- vienspalviai ar daugiaspalviai, vitražiniai arba karpiniai iš popieriaus (tokie, kaip seniau buvo kabinami ant langų);  

i) margučiai -marginti senais būdais, karštu vašku, su raižytais ornamentais, su įvairiomis  aplikacijomis. Neleistini margučiai dažyti markeriais arba laku);

 j) velykinės palmės –iš popieriaus, džiovintų gėlių bei žolelių ir kitų panašių medžiagų; dirbtinės medžiagos neleistinos.

k) vorai, alkai;

l) dirbtinės gėlės- tokios kaip seniau buvo daromos namų stalo, paveikslų, sienų papuošimui; padarytos iš popieriaus, siūlų, šiaudų, plunksnų, skiedrų. Neleistinos dirbtinės gėlės iš            kempinės ir kitos dirbtinės medžiagos;

 m) pynimas– gluosnio šakelių dirbiniai (krepšiai, krepšeliai pvz. pirkiniams, bulvėms,   žuvims, velykiniams valgiams pašventinti); įvairios dekoracijos:

 - iš pušų šaknų (krepšiai, ąsočiai, padėklai);

 - iš žievės (maišės, sietai, krepšiai, basutės);

 - iš šiaudų (indai, samteliai, ąsočiai, dembliai, krepšiai, skrybelės,  žaislai, batai ir pan.)

 - iš žolių (padėklai, dembliai);

 - iš plaušynių (krepšiai, dembliai, žaislai).

  n)dirbiniai iš plytelių- pagal liaudies tradicijas;

 o) keramika - ąsočiai, vazonai, dubenėliai;     

  p) kubiliaus menas -įvairios indų rūšys;

  r)kalvininkystė– įvairūs rėmeliai, lankstai, kryžiai, smulkūs papuošalai (segtukai, sagės,                 vamzdeliai ir pan.) dirbiniai negali būti privirinti ar lieti.

  IV. Dalyvavimo mugėje sąlygos:

a)mugės dalyviai atvažiuoja savo lėšomis;

b)pardavimo vieta pasirūpins renginio organizatoriai;

c)norintys dalyvauti mugėje turi atsiųsti paraiškas iki 2013 m. rugsėjo 6 d. adresu:

         Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

         Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai,

         el.p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

         arba registracija tel.: + 370 (380) 51980

         svetainė:www.salcininkaikultura.lt

 

KVIETIMAS KONKURSUI

 

 

 

MINIATIŪRŲ TAPYBOS KONKURSAS LIDIJOS MEŠKAITYTĖS VARDINEI PREMIJAI LAIMĖTI

Konkursą skelbia Jurbarko rajono savivaldybė kartu su Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilimi.

2013 metais, minint Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 90-ąsiąs metines ir miniatiūristės Lidijos Meškaitytės mirties 20-ąsias metines, kviečiame konkursui-parodai teikti aliejinės tapybos, akvarelės, pastelės ir kitomis tapybos technikomis atliktas miniatiūras (peizažus, portretus, natiurmortus, įvairias temines kompozicijas, atspindinčias Mažosios Lietuvos istorinius įvykius, gamtą, papročius, etnografiją, dabarties realijas, žmones ir t.t.).

Konkurse gali dalyvauti visi piliečiai nuo 18 metų amžiaus.

Kviečiame pateikti iki 3 savo darbų, atliktų per paskutiniuosius dvejus metus. Kūrinius iki spalio 1 d. reikia pristatyti į Panemunės pilį (Vytėnų g. 53, Pilis, Jurbarko r.) antradieniais–sekmadieniais 9.00–18.00 val. 

Kartu su eksponavimui paruoštomis miniatiūromis prašome pateikti dalyvio paraišką laisva forma, prie kurios būtina pridėti trumpą kūrybinę autobiografiją, konkursinėje parodoje eksponuojamų darbų sąrašą bei nuotraukas (pageidautina skaitmeniniu variantu). Prie kūrinių būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, kūrinio pavadinimą, sukūrimo datą, atlikimo techniką bei miniatiūros matmenis. Dokumentai ir nuotraukos autoriui negrąžinamos – lieka Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros skyriuje ir Panemunės pilyje (kopijos).

Lidijos Meškaitytės vardinės premijos (3000 Lt) steigėjas – Jurbarko rajono savivaldybė.

Tel. pasiteirauti 8 650 11359

 

 

 

Respublikinis natiurmorto konkursas

(2013 m. rugpjūčio 26 d – rugsėjo 13 d. Alantos dvare, Molėtų r.)

Respublikinio natiurmorto konkurso nuostatai

 

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Respublikinės natiurmorto konkursinės parodos steigėja - Lietuvos tautodailininkų sąjunga.
 2. Konkurse gali dalyvauti tik Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariai.
 3. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos tapytojus tautodailininkus puoselėti ir gaivinti natiurmorto tradicijas, pagerbti talentingiausius kūrėjus.
 4. Respublikinis natiurmorto konkursas rengiamas kas antri metai.
 5. Premijos dydis – 700 litų.
 6. Respublikinės natiurmorto konkursinės parodos premiją skiria vertinimo komisija.
 7. Parodos-konkurso rezultatų paskelbimas vyks parodos uždarymo-aptarimo metu 2013 m. rugsėjo 13 d. 15 val. Alantos dvare, Molėtų r.

Laureatas paskelbiamas leidinyje „Tautodailės metraštis“ ir Internetinėje svetainėje www.lietuvostautodaile.lt .

 

 1. II. PRETENDENTŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

1.  Ilgametė ir reikšminga kūrybinė veikla.

2.  Surengtos viešos autorinės parodos.

3.  Dalyvavimas respublikinėse ir tarptautinėse parodose.

4.  Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose kūrybiniuose pleneruose.

 

III.   PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 1. Konkurse vertinami autoriai pateikę savo per pastaruosius penkerius metus nutapytus  natiurmortus.
 2. Vertinimo komisijai pateikiama:

Konkursui pateikiami tinkamai įforminti visomis tradicinėmis tapybos technikomis atlikti ne mažiau nei trys kūriniai;

kūrinių sąrašas, kuriame nurodomas kūrinio pavadinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys;

trumpa kūrybinė biografija, adresas, telefonas, portretinė nuotrauka.

svarbiausių parodų, kūrybinių plenerų sąrašas;

2.5. Apie konkurso tvarką, laiką ir parodos rengimo vietą skelbiama LTS tinklapyje www.lietuvostautodaile.lt, pranešama LTS Kauno bendrijai, Panevėžio bendrijai, Šiaulių bendrijai, Dzūkijos skyriui, Žemaitijos skyriui, Telšių skyriui;

2.6.  Pretendentų kūriniai parodai ir duomenys turi būti pateikiami Lietuvos tautodailininkų sąjungai iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. (Stiklių g. 16, Vilnius, tel. (8-5) 2120564, el. paštu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );

2.7. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą.

2.8. Komisijos darbą organizuoja pirmininkas.

2.9. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.

2.10. Tas pats autorius laureato vardą  respublikiniame natiurmorto konkurse gali gauti tik kartą.

2. 11. Šie nuostatai gali būti keičiami LTS valdybos sprendimu.

 

 

 

Medalių įteikimas už nuopelnus Rokiškio kultūrai. Plačiau...

alt alt alt

 

 

 

 

FESTIVALIS "DAINA PRIE ŠALČIOS"

Festivalio "Daina prie Šalčios" mugės nuostatai

2013 m. gegužės 19 d.

I. Mugės tikslai :

- Šalčininkų rajono gyventojų supažindinimas su šiuolaikiško liaudies meno padėtimi ir kaimo amatais.

- mūsų krašte egzistuojančios  liaudies meno kūrybos puoselėjimas ir vystymas;

- suteikti galimybę liaudies kūrėjams ir amatininkams parduoti savo rankdarbius.

II. Mugės organizavimo terminas, vieta ir laikas:

- Gegužės 19 d. Šalčininkų miesto parkas. 10.00-18.00 val.

III. Nuostatai:

1. Kviečiame dalyvauti visus liaudies kūrėjus ir amatininkus, kurių darbai yra autentiški to regiono, iš kurio jie yra kilę, liaudies tradicijoms.

2. Mugėje bus parduodami tokių sričių darbai:

a) skulptūra - dirbiniai iš medžio arba molio (nelakuoti);

b) liaudies tapyba - paveikslai ant drobės, popieriaus, lentos, stiklo;

c) liaudies grafika - medžio raižiniai;

d) žaislai ir paukšteliai - žaislai, tokie kaip buvo seniau parduodami mugėse, padaryti iš medienos,  molio, plunksnų. Negali būti padaryti iš dirbtinės medžiagos, taip pat medžiaga negali būti kilmės iš svetimos šalies.

e) audiniai – padaryti pagal senus pavyzdžius, arba pačių audėjų  sukurtus modelius (kilimai, kilimėliai, paklodės, rankšluosčiai, medžiagos rūbams siūti, įvairūs uždangalai);

f) siuvinėjimas - visos siuvinėjimo rūšys: išsiuvinėti ornamentai ant rūbų pasiūtų pagal autentiškus regiono modelius (pvz. kepurės, prijuostės, korsetai, marškiniai, skaros);

- namų apyvokos daiktai bei dekoracijos - staltiesės, servetėlės;

g) nėriniai – visos nėrinių rūšys pagal senus modelius.

h) karpiniai - vienspalviai ar daugiaspalviai, vitražiniai arba karpiniai iš popieriaus (tokie, kaip seniau buvo kabinami ant langų);

i) margučiai - marginti senais būdais, karštu vašku, su raižytais ornamentais, su įvairiomis  aplikacijomis. Neleistini margučiai dažyti markeriais arba laku);

j) velykinės palmės – iš popieriaus, džiovintų gėlių bei žolelių ir kitų panašių medžiagų; dirbtinės medžiagos neleistinos.

k) vorai, alkai;

l) dirbtinės gėlės - tokios kaip seniau buvo daromos namų stalo, paveikslų, sienų papuošimui; padarytos iš popieriaus, siūlų, šiaudų, plunksnų, skiedrų. Neleistinos dirbtinės gėlės iš            kempinės ir kitos dirbtinės medžiagos;

m) pynimas – gluosnio šakelių dirbiniai (krepšiai, krepšeliai pvz. pirkiniams, bulvėms,   žuvims, velykiniams valgiams pašventinti); įvairios dekoracijos:

- iš pušų šaknų (krepšiai, ąsočiai, padėklai);

- iš žievės (maišės, sietai, krepšiai, basutės);

- iš šiaudų (indai, samteliai, ąsočiai, dembliai, krepšiai, skrybelės,  žaislai, batai ir pan.)

- iš žolių (padėklai, dembliai);

- iš plaušynių (krepšiai, dembliai, žaislai).

n) dirbiniai iš plytelių - pagal liaudies tradicijas;

o) keramika - ąsočiai, vazonai, dubenėliai;

p) kubiliaus menas - įvairios indų rūšys;

r) kalvininkystė – įvairūs rėmeliai, lankstai, kryžiai, smulkūs papuošalai (segtukai, sagės, vamzdeliai ir pan.) dirbiniai negali būti privirinti ar lieti.

IV. Dalyvavimo mugėje sąlygos:

a) mugės dalyviai atvažiuoja savo lėšomis;

b) pardavimo vieta pasirūpins ir suteiks renginio organizatoriai;

 

 

 

c) norintys dalyvauti mugėje turi atsiųsti paraiškas iki 2013 m. gegužės 13 d. adresu :

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

Vilniaus g. 48, LT-17112 Šalčininkai,

el.p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

arba registracija tel.: + 370 (380) 51980

svetainė: www.salcininkaikultura.lt

Dalyvio anketa

 

 

 

 

LIETUVOS KALVIŲ KALVIS 2013

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija ir Mažeikių rajono savivaldybė skelbia kalviškosios kryždirbystės konkursą Lietuvos Kalvių Kalvis 2013. Paroda konkursas ir kalvystės festivalis vyks Mažeikių kultūros centre 2013 birželio 7 – 8 dienomis. Kūrinius konkursui (penki ar daugiau kūrinių ir kūrinių nuotraukų kraštovaizdyje – koplytėlių, koplytstulpių viršūnių) pristatyti iki gegužės 17 d. į Mažeikių kultūros centrą – Naftininkų g. 11 Mažeikiuose, arba LTS Kauno bendriją – S.Daukanto 15 Kaune.

Kaip testinio kalviškosios kryždirbystės populiarinimo projekto išdava – 2009 m. atgaivinta Lietuvos Kalvių Kalvio nominacija. Po dviejų dešimčių metų pertraukos Lietuvos tautodailininkų sąjunga atkūrtė „Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominaciją ir paskelbė kalviškosios kryždirbystės konkursą, piniginį prizą paskyrė Šakių rajono savivaldybė. 2009 metais juo tapo vilnietis Vladas Kuzinas, kuriam savo rankom kaldintą vainiką uždėjo Lietuvos Kalvių Kalvio vardą garbingai nešiojantis Vytautas Jarutis, 2011 Kalvių Kalviu karūnuotas Vytautas Kryževičius.

Nominacijos ir premijos tikslas – skatinti Lietuvos kalvių kūrybiškumą, palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias kalviškosios kryždirbystės tradicijas, pagerbti talentingiausius meistrus – kalvius, atgaivinančius užmirštas technikas ir technologijas, pritaikančius jas šiandienos poreikiams.

Lietuvos Kalvių Kalvio vardas suteikiamas ir premija skiriama kas dveji metai Lietuvos kalviams už  reikšmingą ir kūrybingą kalviškosios kryždirbystės plėtojimą.

 

 

 

NOMINACIJOS LIETUVOS KALVIŲ KALVIS SUTEIKIMO NUOSTATAI

 1. I.
 2. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Lietuvos Kalvių Kalvio vardo (toliau vadinama - nominacija) suteikimo nuostatai (toliau vadinama – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Šakių rajono savivaldybės premijos skyrimo tikslą, paskirtį, jos dydį, bendruosius skyrimo principus, pretendentų atrankos  vertinimo komisijos (toliau – komisijos) darbo organizavimo tvarką.
 2. Lietuvos Kalvių Kalvio nominacijos ir premijossteigėja – Lietuvos tautodailininkų sąjunga
 3. Nominacijos ir premijos tikslas – skatinti Lietuvos kalvių kūrybiškumą, palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias kalviškosios kryždirbystės tradicijas, pagerbti talentingiausius meistrus – kalvius, atgaivinančius užmirštas technikas ir technologijas, pritaikančius jas šiandienos poreikiams.
 4. Lietuvos Kalvių Kalvio vardas suteikiamas ir premija skiriama kas dveji metai Lietuvos kalviams už  reikšmingą ir kūrybingą kalviškosios kryždirbystės plėtojimą.
 5. Premijos dydis – 1000 litų.
 6. Lietuvos Kalvių Kalvio vardą suteikia ir premiją skiria vertinimo komisija.
 7. Vertinimo komisijos išvados dėl Lietuvos Kalvių Kalvio vardas suteikiamo ir premijos skyrimo paskelbiamos Mažeikių kultūros centre kalviškosios kryždirbystės festivalio metu, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Mažeikių rajono savivaldybės internetiniuose tinklapiuose ir publikacijose.

 

 1. III. PRETENDENTŲ NOMINACIJAI IR PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI
 1. Pretendentams nominacijai ir premijai gauti taikomi vertinimo kriterijai:

ilgametė ir reikšminga tradicinės kalvystės kūrybinė veikla;

surengtos reikšmingos personalinės parodos;

dalyvavimas respublikinėse ir tarptautinėse parodose;

dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose kūrybiniuose pleneruose

 

 1. NOMINACIJOS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
 1. Nominacijai ir premijai gauti vertinami kalviai pateikę savo per pastaruosius penkerius metus sukurtus kalviškosios kryždirbystės  kūrinius ir kraštovaizdyje įgyvendintų projektų nuotraukas.
 2. Pretendentus Lietuvos Kalvių Kalvio vardui ir premijai gali siūlyti Lietuvos tautodailininkų sąjungos skyriai ir bendrijos, Savivaldybės bei patys autoriai.
 3. Vertinimo komisijai pateikiama:

12.1. ne mažiau nei dešimt kalviškosios kryždirbystės kūrinių (ar jų fotografijų), sukurtų per pastaruosius penkerius metus;

12.2. kūrinių sąrašas, kuriame nurodomas darbo pavadinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys;

12.3. trumpa kūrybinė biografija, adresas, telefonas;

12.4. svarbiausių parodų, kūrybinių plenerų sąrašas;

12.5. Lietuvos tautodailininkų sąjungos skyriaus, Savivaldybės ar kitos pretendentą siūlančios institucijos ar organizacijos rekomendacija ;

12.6. pretendentų nominacijai ir premijai gauti paraiškos ir rekomendacijos turi būti peteikiamos Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijai iki 2013 gegužės 17 d. (S.Daukanto 15, Kaunas, el.p: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 8699 04992);

12.7. pretendentai  nominacijai ir premijai  pristato kūrinius ir fotografijas kalviškosios kryždirbystės parodai Mažeikių kultūros centre iki 2013 gegužės 17 d.

 1. Apie nominacijos ir premijos konkurso tvarką, laiką ir parodos rengimo vietą skelbiama žiniasklaidoje ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos tinklapyje www.lietuvostautodaile.lt.
 2. Lietuvos Kalvių Kalvio vardą suteikia ir premiją skiria Lietuvos tautodailininkų sąjungos valdybos sprendimu sudaroma septynių asmenų vertinimo komisija. Komisijos darbe dalyvauja Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Mažeikių raj. savivaldybės kviesti ekspertai.
 3. Komisija sudaroma dvejų metų kadencijai.
 4. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą.
 5. Komisijos darbą organizuoja ir posėdžius šaukia pirmininkas.
 6. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 5 komisijos narių.
 7. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
 8. Premiją skiria Šakių rajono savivaldybė.
 9. Konkursą ir premijos įteikimą organizuoja Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Mažeikių kultūros centras.

 

 1. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS
 1. Tas pats autorius Lietuvos Kalvių Kalvio konkurso laureatu gali būti tik kartą.
 2. Šie nuostatai gali būti keičiami ar naikinami Lietuvos tautodailininkų sąjungos valdybos sprendimu.

 

 

 

Gruodžio paskutinėmis dienomis Panevėžio dailės galerijoje apdovanoti 6 labiausiai Panevėžio miestui nusipelnę gyventojai, tarp kurių ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkas VIDAS MAŽUKNA – už Aukštaitijos tautodailei atiduotą gyvenimą. Skulptorius. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys,  nuo 1993-iųjų - LTS Panevėžio bendrijos pirmininkas. Sukūrė per 20 monumentalių medžio skulptūrų muziejams, parkams, privatiems asmenims, apie 200 medinių suvenyrų. Būtent šio žmogaus begalinio atsidavimo ir meilės, pagarbos tautos menui dėka suvienyta viso Aukštaitijos regiono tautodailininkų veikla. Bene labiausiai matomas projektas – kismet mieste organizuojama  Panevėžio krašto tautodailės paroda. Per ją savo kūrybą visuomenei pristato per 200 meistrų. Šiai ekspozicijai kūriniai atrenkami iš tautodailės parodų, surengtų Anykščiuose, Biržuose, Kupiškyje, Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Ukmergėje. Pats V.Mažukna pervažiuoja per visus rajonus ir atrenka geriausius darbus. Parodoje paprastai demonstruojami šeši septyni šimtai įvairių žanrų kūrinių. Apie kiekvieną parodoje savo darbus eksponuojantį tautodailininką jų vadovas gali daug papasakoti, nors būrys ir nemažas. Visus pažįsta ir kiekvienam randa gražų pagiriamąjį žodį.

alt alt alt