Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

b_200_200_16777215_0_0_images_iliustracijos_logo_lts.jpg

Liaudies menininkų būrimosi draugėn istorija sutampa su XX a. pradžioje Lietuvoje vykusiu visuomenės tautinės savimonės pakilimu. 1907 m. sausio 9 d. Vilniuje, P. Vileišio namuose, atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda, kurioje kartu su dailininkų kūriniais buvo pateikti 235 liaudies dailės kūriniai. Sovietiniu laikotarpiu (1945-1966) liaudies dailininkai aktyviai reiškėsi „Dailės" gamybiniuose kombinatuose, Liaudies kūrybos namuose.

1966 m. kovo 1 d. formaliai įkurta Lietuvos liaudies meno draugija, susidedanti iš choro, teatro, instrumentinės muzikos, liaudies muzikos, liaudies dailės, choreografijos sekcijų. 1968 m. Liaudies meno draugijos veikla apribojama tik liaudies daile. 1989 m. ji tampa Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS). Tai – savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti kūrybinė asociacija, vienijanti geriausius Lietuvos tautodailininkus tapybos, skulptūros, grafikos, kalvystės, keramikos, audimo, mezgimo, juvelyrikos, pynimo, paprotinės dailės sekcijose. Lietuvos etnografiniuose regionuose yra LTS skyriai: Kauno, Dzūkijos, Žemaitijos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio. Šiuo metu LTS gretose yra virš 2 tūkst. narių.

Sąjunga padeda aktyviai ginti savo narių autorines teises, dalyvauja Europos meno tarybos (ECA) veikloje. Per metus vidutiniškai surengia apie 150 įvairių renginių: kūrybinių-teorinių seminarų, simpoziumų, plenerų, parodų, dailės dienų, konkursų, mugių ir pan. Rūpinasi etnokultūrinių tradicijų tąsa šioje srityje, tautodailės puoselėjimu. Tautodailininkai yra sukūrę apie pusšimtį skulptūrinių ansamblių Lietuvoje: M. K. Čiurlionio kelias Druskininkuose, skulptūrų ansamblį Ablingoje, „Raganų kalne" Juodkrantėje, „Žalgirio mūšio" parką Cinkiškėse ir kt. Tautodailininkų kūryba ir renginiai kasmet pateikiami gausiai iliustruotame „Tautodailės metraštyje". Būdingiausi Lietuvos tradicijai meistrai yra įtraukti į „Pasaulinę naiviojo meno enciklopediją". Išleista knygų, monografijų apie žymiausius tautodailininkus. Dvi iš jų eksponuotos Geteborgo knygų mugėje pažymėtos kaip geriausi metų leidiniai tradicinės kultūros srityje.
Penktą dešimtmetį kaupiama LTS parodinio rinkinio kolekcija iš geriausių tautodailininkų kūrinių. Ji buvo eksponuota įvairiausiose proginėse ir tarptautinėse parodose: Meksikoje, Japonijoje,

Švedijoje, Bulgarijoje, Indijoje, Lenkijoje, Danijoje, Vokietijoje ir kt.

Sąjunga sudaryta iš narių ir garbės narių (Garbės nariais gali būti ypač nusipelnę Lietuvos tautodailei asmenys. Garbės nariais gali būti ir užsienio piliečiai, remiantys LTS veiklą. Garbės nario vardą suteikia visuotinis susirinkimas.). Sąjungos nariais gali būti Lietuvos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, kuriems sukakę 18 metų, kurie yra tautodailės kūrėjai ir pripažįsta Sąjungos įstatus. Sąjungos nariui išduodamas nustatytos formos nario pažymėjimas.

Asmuo, pageidaujantis tapti LTS nariu, pateikia prašymą, kūrybinę autobiografiją, kūrinių sąrašą ir kūrinių nuotraukas. Jis turi surengti autorinę parodą, kurią vertina LTS Meno taryba. Meno taryba rekomenduoja priimti arba nepriimti į LTS narius.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos geriausiems menininkams suteikiamas meno kūrėjo statusas, leidžiantis jiems tapti Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos nariais.

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2024